لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺯﺩ ﮔﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

.

.

.


.

.

.

.

.

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺯﺩﮔﯿﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻟﮕﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻪ

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺩﺯﺩ ﮔﯿﺮ , ﺩﺯﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

ﻭﺍﻻﺍﺍ😄😄😄  • محمد احسان

۵۶۶۶

  • محمد احسان

۰۰۹

  • محمد احسان

یه سلامی هم بکنیم به پول


😂😂😂
سلام چرک!!!


مارو نمیبینی خوشحالی؟؟؟👍😐😏😔
خاک تو سرت😐✋

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

یه مدتی بود همش فکر می کردم من بچه سرِ راهی هستم


تا اینکه یکی از عکس های بچگیامو بردم به مامانم نشون دادم برگشته میگه: آخِی، چه نازه، کیه؟؟

.

.

.

.

الان دیگه مطمئن شدم...😭😭😭😭

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

  • محمد احسان

۹۹

  • محمد احسان

۶۷

  • محمد احسان
  • محمد احسان

ننننم

  • محمد احسان

۸حجختخ

  • محمد احسان

۷خح

  • محمد احسان