لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

.

خوبه باباتون نگران رتبه کنکور شماست،  من دانشگاه میرفتم بابام میگفت الان کلاس چندمی؟

😐😐😐😐😐

.

@labkhande_halal

.

محبوب من پرسیدن رتبه کنکور ختم ماجرا نیست، شروع سوالات ترم چندی؟ چند ترم مونده تموم کنی و پس کی تموم میکنی معدلت چنده تو مهمونی هاست

.

@labkhande_halal

.برای دیدن باقی مطالب بزن روی 👇

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

من احساس می کنم تو خونمون یه جن تک پا داریم
چون همیشه یک لنگه جوراب من نیست 😩
 کانال رسمی لبخـ✌👀🎩ـند حــلال👇                    

    ╭┅─── 🔷 ───┅╮

   🔸 @labkhande_halal ツ🔸

    ╰┅─── 🔹 ───┅╯

‏ثروتمندی مبلغی رو سمی کرد و به یه موسسه خیریه داد تا بین فقرا تقسیم شه و از شرشون خلاص شه، فرماندار شهر و 30 تا نماینده و 7 معتمد محل و..مردند ولی هیچ فقیری نه کانال رسمی لبخـ✌👀🎩ـند حــلال👇                    

    ╭┅─── 🔷 ───┅╮

   🔸 @labkhande_halal ツ🔸

    ╰┅─── 🔹 ───┅╯

برای دیدن باقی مطالب بزن روی 👇

  • محمد احسان