لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

با توجه به نزدیک شدن فصل گرما در یکی از مساجد، خیرین قصد جمع آوری پول برای خرید کولر داشتن و صندوقی رو جلوی نمازگزاران چرخوندن. 😊

 به محض اینکه صندوق روبروی من قرار گرفت یدونه هزار تومنی درآوردم و تو صندوق انداختم. ☺️

بعد از چند لحظه پشت سریم زد رو کتفم و مقداری پول بهم داد برا اینکه بندازم تو صندوق از هم جداشون کردم. 😼

چهارتا تراول 50تومنی? 😐

30 تا ده هزارتومنی? 😟

چند تا 5تومنی? 😳

خلاصه بعد از اینکه همه رو انداختم برگشتم و بهش گفتم حاجی قبول باشه

حاجی بهم گفت

 از شما قبول باشه

پول خودت بود

وقتی هزار تومنی رو درآوردی از جیبت افتادن😳😳😱😭😭


 کانال رسمی لبخـ✌👀🎩ـند حــلال👇                    

    ╭┅─── 🔷 ───┅╮

   😂  @labkhande_halal   😆

    ╰┅─── 🔹 ───┅╯

.

برای دیدن باقی مطالب بزن روی👇

  • محمد احسان

  • محمد احسان