لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

۱۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان


من آزارم به مورچه 🐜هم نمیرسه!

.

.

.

.

.

البته چرا یکم میرسه!🤔

کوچیک که بودم مورچه ها رو مینداختم تو آب بعد براشون پوست تخمه میریختم تا خودشونو نجات بدن 😐

اما توبه کردم!😂😂

.

@labkhande_halal

.برای دیدن باقی مطالببزن روی 👇

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

.

فرهنگ لغات زنان : 👩

.

1. آره یعنی نه .

2. نه یعنی آره .

3. ما باید با هم حرف بزنیم یعنی بشین فقط گوش کن .

4. هر کار دوست داری بکن یعنی بکن ولی بعد دهنت سرویسه .

5. چقد منو دوست داری ؟ یعنی یه گندی زدم می خوام بگم 😂

.

6. دو دقیقه دیگه حاضرم یعنی دو ساعت علافی

.

☔️😋 @labkhande_halal

.برای دیدن باقیمطالب بزن روی 👇 

  • محمد احسان

  • محمد احسان