لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

۴۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • محمد احسان

  • محمد احسان

میگن تو ژاپن بعد کلاس چهارم شغل آینده بچه معلوم میشه دیگه تو همین زمینه درس میخونه.



 معلم کلاس چهارم ما هم همش به ما میگفت شما حمال میشید.😂😂😂

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

کاش اینایی که هنوز تو جَو چهارشنبه ‌سوری هستن و ترقه میزنن



رو به جرم نقض آتش‌بس اعدام صحرایی کنند 😁😂

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

برای  دیدن باقی مطالب بزن روی 👇

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

تو دسشویی دانشگاه، کاغذ زده بودند که آب قطع است. 😐 




یکی با خودکار زیرش نوشته بود: دیگه دیره، خیلی دیره!😂😳😂😂😂

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

دوستم تازه بچه دار شده 🐣

 سه کیلو وزن بچشه


 هزینه بیمارستانش شده ۴ میلیون تومان 😐




 یعنی دقیقا کیلویی 

 یک میلیون و سیصد حساب کردن!🙈😂😂✌

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

برای دیدن باقی مطالب بزن روی 👇

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان