لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

‏تو تبلیغ دیدین بچه با لباس کثیف میاد میگه مامان! بعد مامانش با لبخند به پودر تاژ نگاه میکنه؟ مامان ما لباس گلیمونو با خون گردنمون میشست.

 

× 

 

‏خیلی دوس دارم از جمله‌ی 'شما متوجه عرایض بنده نشدید' استفاده کنم ولی معمولا میگم چرا حالیت نیس اسکل؟

 

× 

 

به بابام میگم چرا هر چیزی که واست میفرستن رو دانلود می‌کنی آخه؟😳 

 

 

گفت حتما اون طرفی که فرستاده دوست داشته من نگاش کنم😏😁

 

 

تا حالا اینجوری قانع نشده بودم😐😂 

 

🇯‌🇴‌🇮‌🇳 ↯

🔹🔷 @labkhande_halal ツ

 

برای دیدن باقی مطالب بزن روی 👇

 

 

اسکار خوشبخت ترین ژن خوب هم تعلق می گیره به اون آقازاده که میخواست از رشته ریاضی بره انسانی ولی تو این تهران به این بزرگی یه دبیرستان خوب و امن پیدا نمی شد و مادر پدر دلسوزش مجبور شدن براش مدرسه تاسیس کنند.

 

× 

 

خوبی کیک شکلاتی پختن اینه که اگه بسوزونیش رنگش زیاد معلوم نمی‌شه. اگه گفتن مزه‌ی سوخته می‌ده هم می‌تونی بگی ینی تاحالا دارک چاکلت نخوردی؟!

 

×

 

تو کافه داشتم کتاب میخوندمو سیگار میکشیدم، دیدم بعضیا ریز میخندن

رفتنی از صاحبش پرسیدم مگه همه با همین ژست کتاب نمیخونن؟

گفت چرا، ولی نه با کتاب آموزش رانندگی

 

×

 

‏ایران تنها کشوریه که اگر بتونی ی بار لباساتو قشنگ ست کنی بهت میگن طراح لباس

 

🔹🔷 @labkhande_halal ツ

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان